.

PRZEDSZKOLE nr 46 w Lublinie

20-627 Lublin, ul. Pana Wołodyjowskiego 1
81 466 47 66
661 350 929
adres e-mail: poczta@p46.lublin.eu

.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
20-637 Lublin ul.Rzeckiego 21
tel.: (081) 525-09-99
tel. kom.: 882 431 340
e-mail: poczta@ppp3.lublin.eu

– psycholog: maria.nykiel@ppp3.lublin.eu

oraz specjalistami pracującymi w naszej placówce:

– logopeda: rkowalska@p46.lublin.eu

– psycholog: nkukla@p46.lublin.eu

– pedagog: dolszewska@p46.lublin.eu

– terapeuta pedagogiczny: mkrakjaworska@p46.lublin.eu

.