Godziny


Przebieg

6:00 – 8:30
Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
8.30 – 9.30
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne; ćwiczenia poranne.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi.

Śniadanie.
9:30 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego w sali lub w ogrodzie.
10:30 – 11:30
Zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp., gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.
11:30 – 13:00
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi.

Obiad.

Zajęcia edukacyjne popołudniowe z całą grupą lub w małych grupkach.
13:00 – 18:00
Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Podwieczorek.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody.

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.