Nasze przedszkole uczestniczy w Programie prozdrowotnym „Szkoła promująca zdrowie”

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia – pobrane ze strony – kliknij!

Działania w ramach „Szkoły promującej zdrowie” publikujemy w zakładce „Promujemy zdrowie” w „Działania promujące zdrowi

Dodaj komentarz