Przyprowadzając dziecko do przedszkola prosimy o pobranie a następnie przyniesienie do placówki wypełnionych oświadczeń dostępnych do pobrania z poniższych linków: