Przedszkole promujące zdrowie – sieć wojewódzka szkół i przedszkoli

Mamy nową stronę internetową przedszkola, rozpoczynamy publikowanie ważnych działań prozdrowotnych w zakładce „Promujemy zdrowie”.
Treści wcześniej zamieszczane są nadal dostępne – Promujemy zdrowie – Przedszkole nr 46 w Lublinie – 2015-2019

W Roku 2017 nasze przedszkole rozpoczęło działania zmierzające do uzyskania Wojewódzkiego certyfikatu Przedszkola promującego zdrowie.

Maja Koguc